7 krokov ako byť šťastní

Napadlo vám niekedy, že ak chcete byť šťastní, že ste jediný, kto s tým môže niečo urobiť? Šťastie nie je dážď a nebude na vás padať zhora. Môžete si ho však vypestovať, ak budete vedieť, ako. Šťastie sú plody. Je to odmena za vašu námahu. Ak majú byť vaše plody veľké a zdravé, potrebujete poznať podmienky, v ktorých sa im darí najlepšie.

1. krok – Prečo sme nešťastní

Nešťastní môžeme byť z rôznych dôvodov, ale hlavnou príčinou sú nenaplnené potreby. To, čo človek potrebuje a nemá, stáva sa pre neho hodnotou. Nedostatok teda tvorí hodnotu. Čím viac pociťujeme nedostatok niečoho alebo niekoho, tým je to pre nás dôležitejšie a zvyšuje sa jeho hodnota.

Keď napríklad ochorieme, pociťujeme nedostatok zdravia. Čím viac po ňom túžime, tým je pre nás dôležitejšie a má väčšiu hodnotu. Ak nemáme z čoho platiť účty za bývanie, hodnotou sa stávajú peniaze. Napĺňame si nimi potrebu istoty mať strechu nad hlavou.

2. krok – Čo potrebujeme, aby sme mohli byť šťastní

Šťastní sme vždy, keď si dokážeme naplniť svoje pravé potreby. Vtedy máme radosť, cítime vnútornú spokojnosť a vďačnosť.

Každý z nás má základné potreby a svoje unikátne potreby. Základným potrebám sa venoval americký psychológ A. H. Maslow, ktorý zostavil pyramídu ľudských potrieb. Unikátne potreby sú pre nás jedinečné, rovnako ako odtlačky prstov. Máme ich vo svojom vnútornom systéme v podvedomí.

Tieto potreby vznikali z nedostatku. To čo nám chýbalo, začalo byť pre nás dôležité. Vedome, ale hlavne nevedome sme si tak vytvorilli rebríček osobných hodnôt, čiže priorít.

Základné a unikátne potreby sa prelínajú, ale ich fiktívne rozdelenie nás presnejšie nasmeruje k tomu, čo máme riešiť najskôr.

3. krok – Pravé a falošné potreby

Pravé potreby vychádzajú z nášho vnútra, z našej hierarchie osobných hodnôt a vyjadrujú to, čo potrebujeme my osobne. Falošné potreby sú potreby našich rodičov, učiteľov, partnerov a podobne. Od ľudí, ktorí sú pre nás autoritami a od ľudí, ktorých obdivujeme, nevedome preberáme hodnoty do svojho systému.

Tieto cudzie hodnoty nám robia šarapatu a spôsobujú vnútorné konflikty. Cítime sa neistí, nevieme sa rozhodovať a hlavne si nevieme zastať seba samých. Nevieme byť autentickí, nevieme byť šťastní a nie sme pre seba dosť dobrí.

poznanie vašich priorít vám pomôže byť šťastní a autentickí

Ak napĺňate napríklad potrebu vašej mamy upratovať každú sobotu, upracete, ale ste nešťastní. Niečo vás núti robiť to, čo nechcete a potom nemáte dosť energie na to, čo robiť chcete. To niečo je priorita vašej mamy, ktorú ste si nevedome osvojili.

Mnoho ľudí chodí za mnou s tým, že sa vo svojom živote cítia „cudzo“. Akoby nežili svoj život, ale život niekoho iného. Majú pravdu. Ak žijú prioritami niekoho iného, žijú aj život niekoho iného.

So svojimi prioritami sa stotožňujeme

Jedna huslistka povedala, že husle k nej patria a chce, aby si ju ľudia spájali s husľami. Matka, ktorej najvyššou prioritou je výchova detí, sa stotožňuje so svojou rolou matky. Ak sa zoznámi s niekým novým, svoje deti spomenie hneď v prvých minútach. Ja som sa stotožnila s večnou študentkou a učiteľkou, pretože teraz sú to moje kľúčové priority.

so svojimi kľúčovými prioritami sa vedome stotožníte, keď ich spoznáte

Nešpekulujte a vytiahnite si tŕň z päty

Cudzie priority prijímame do svojho systému od narodenia. Najskôr od svojich rodičov, ale potom aj od iných, a preto žijeme prioritami viacerých ľudí. Tento proces beží na podvedomej úrovni, a preto nevieme, od koho sme ich prevzali. Na tom však nezáleží. Meditovať – kedy, kde a prečo sa nám zapichol tŕň do päty je strata času. Treba ho vytiahnuť a hotovo. Vytiahnuť ho môžete tak, že objavíte svoje vlastné priority a tie cudzie nad vami stratia silu už len tým, že ste ich odhalili.

4. krok – Ako si naplniť svoje základné potreby

Naplňovanie základných potrieb vysvetľuje Maslowova pyramída ľudských potrieb. Pomôže vám uvedomiť si, na ktorej priečke sa teraz nachádzate. Pyramídu čítame od spodu. To znamená, že najdôležitejšia potreba je uspokojiť svoje základné fyzické a fyziologické potreby. Keď si ich naplníte, prirodzene  zatúžite po naplnení ďalšej potreby, ktorá je hneď nad ňou. Je to potreba bezpečia a istoty.Takto si postupne napĺňame svoje potreby až po tú najvyššiu, ktorou je potreba sebarealizácie.

Zdroj: wikipedia. org

Pyramída potrieb prakticky

Prídem domov z práce a som hladná. Idem do chladničky alebo do obchodu a najem sa. O chvíľu mi začne vadiť, že som sama. Zavolám priateľke a stretneme sa na káve. Bavíme sa a ona začne hovoriť o svojom strachu. V ich korporácii začali prepúšťať a bojí sa, že ju vyhodia. Spláca hypotéku a je v strese. Požiada ma o radu, pretože strach ju ničí.

Cítim sa uznávaná a veľmi rada poradím. Spracujeme jej strachy a spokojne ideme domov. Teším sa na zajtrajšok, pretože na osobnej konzultácii budeme hľadať poslanie. Moja práca ma napĺňa, pretože pomôžem ďalšiemu človeku byť šťastný.

uznanie mi pomáha byť šťastná – lebo sa naplnila moja potreba

Ako napĺňame svoje potreby

V hierarchii podľa Maslowa nepreskakujeme, ale potreby naplňujeme postupne. To znamená, že človek nemá chuť uspokojiť si svoju najvyššiu potrebu sebarealizácie, ak si nenaplnil 4 spodné. Nezaujíma vás sebarealizácia, ak ste hladní. Ak vás chcú vyhodiť z bytu, neriešite lásku a uznanie, ale hľadáte si bývanie.

Neskoršie vedecké výskumy však naznačili, že Maslow sa mýlil, pretože ľudia si svoje potreby napĺňajú viac-menej simultánne.

Kto má pravdu? Všimnite si na svojom živote 🙂

5. krok – Ako si naplniť svoje unikátne potreby

Svoje unikátne priority môžeme vedome napĺňať len vtedy, keď ich poznáme. Kým sú uložené v podvedomí, našej vedomej mysli sú nedostupné. Prakticky to znamená, že neviem, aké vlastne sú. Svoje priority si môžete zistiť pomocou 13 otázok, ktoré vypracoval americký špecialista na ľudské správanie, Dr. Demartini. Týmito otázkami si zistíte svoje 3 najvyššie priority, ktoré sú pre vás kľúčové.

kľúčové priority rozhodujú o tom, čo robíte a ako žijete

Vnútorná GPS a sebaistota

So svojimi najvyššími prioritami sa identifikujeme a keď ich poznáme, cítime vnútornú istotu. Vieme sa rozhodovať a sme si istí sami sebou. Nie sme tak ľahko manipulovateľní a vieme si vytýčiť ciele, ktoré naplňujú naše pravé potreby. Viac o prioritách sa dozviete vo videu zdarma tu>>

Keď sú priority a ciele v súlade,

ciele si nielen vytýčime, ale ich aj plníme, pretože sú postavené na pevnom základe. Prekážky nás nezastavujú, ale práve naopak, veľmi posilňujú. Zvyšuje sa naše sebavedomie a cítime sa byť šťastní. Vďaka poznaniu svojich 3 najvyšších priorít vieme, kto sme a vieme sa v sebe orientovať.

6. krok – Hierarchia osobných hodnôt – priority

Naše osobné hodnoty tvoria hierarchiu, pretože sú usporiadané podľa poradia dôležitosti. Prvé 3 osobné hodnoty sú najvyššie a sú v našom živote kľúčové. Rozhodujú o tom, čo v živote robíme a čo nám dáva najväčší zmysel. Z priorít vyplýva aj to, čo pre nás nemá význam. Preto keď sleduje 1 udalosť viac ľudí, každý z nich reaguje inak. Táto reakcia závisí od toho, či tá udalosť ich najvyššie priority podporuje, alebo naopak, či ich brzdí.

Príklad

Mojou najvyššou prioritou je štúdium. Študujem šťastie – ako byť šťastná vo vzťahoch, v práci a ako si užívať peniaze. Patrí sem aj štúdium o tom, ako zvládnuť strachy. Aby som svoj odkaz mohla šíriť a inšpirovať viac ľudí, pribudlo mi štúdium marketingu. Prioritou č. 2, teda menej dôležitou, je zdravie a na 3. mieste je učenie. Konkrétne učiť ľudí, ako byť šťastní v 4 oblastiach, na ktoré sa špecializujem.

prestaňte sa trápiť a naučte sa, ako byť šťastní v oblastiach – vzťahy, práca a peniaze

Moje 3 najvyššie priority mi dávajú najväčší zmysel a sú pre mňa najdôležitejšie. Keď som napríklad nemala za čo študovať, bola som nešťastná. Hľadala som spôsoby, ako zarobiť, aby som si mohla naplniť svoju najvyššiu prioritu a zaplatiť si kurz facilitátora v Johanesburgu.

Prekážka vo forme nedostatku peňazí sa stala výzvou a vyšplhala sa na mojom rebríčku priorít až úplne hore. Keď som zarobila a zaplatila za kurz, peniaze opäť klesli nižšie.

3 najvyššie priority

3 najvyššie priority nie sú statické, ale ich pozícia sa strieda podľa momentálnej potreby. Niekedy sa tam pripletie aj 4. alebo 5. priorita, ale tie slúžia hlavne na naplnenie tých najvyšších.

Priority sa menia aj v závislosti od životnej etapy. Iné potreby ste mali ako 3-ročné deti a iné boli v 18 rokoch. Úplne iné sú v 40-ke, keď vám dorastajú deti a hľadáte nový zmysel života.

7. krok – 7 oblastí života

Ak sa rozhodnete zobrať život do vlastných rúk a vedome si napĺňať potreby, pomôže vám rozdeliť si život na 7 oblastí. Jednotlivé oblasti sa navzájom prelínajú. Rozdelenie vám však pomôže presnejšie si uvedomiť, ktoré oblasti vášho života sú naplnené a ktoré potrebujú vašu pozornosť. Čím lepšie si ich naplníte, tým môžete byť šťastnejší.

Naplnením potrieb naplníte seba a budete vnútorne vyrovnanejší a šťastnejší.

P.S. Ak vás zaujíma, ako vám osobné priority otvoria bránu k peniazom, poslaniu a šťastným vzťahom – pozrite si video tu>>

Zuzana Riháková
Vzťahy - Strachy - Peniaze 15 rokov študujem a denne praktizujem. Robím terapie, ktoré menia ľuďom životy a veľmi rýchlo môžu zmeniť aj ten váš. Môj príbeh nájdete tu >>
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.