Zástupný obZákladné telesné, fyziologické potrebyjekt textu (3)