Vaše osobné priority vám ukážu:

- v čom ste výnimoční, 

- aké je vaše poslanie a

- vaše pravé potreby