Videá z terapie,

ktorou sme vyriešili fóbiu z lietadla

sú na ceste k vám