Zuzi Zrkadlenie

Kedy pomáha? 

 

Ak ste zničení z toho, že vás otec neuznáva, že pre neho nie ste "dosť šikovní"

Ak vám mama emocionálne vydiera

Ak manžel využíva a kritizuje 

Ak vás šéf preťažuje, ale pri odmenách na vás zabúda

Ak sú vaše deti nevďačné a neberú na vás ohľad

Ak vám niekto ubližuje a vy to musíte trpieť

 

Ako zvládnuť "neznesiteľných" ľudí?

 

1) Prerušiť kontakt

2) Zmeniť ich, alebo

3) Zmeniť svoj postoj k nim a k ich správaniu

 

2) Zmeniť iných tak, aby sa správali podľa našich predstáv je nemožné. Preto som sa sústredila na 2). Našla som spôsob, ako zmeniť postoj k ľuďom, ktorí ma kritizujú, využívajú, neoceňujú...

 

Čo sa stane, keď zmeníme postoj?

 

Vnútorný mier. Budete síce vnímať, že sa k vám nesprávajú dobre, ale nebude to bolieť, pretože to nebudete brať "osobne". 

 

 

 

 

 

Neznamená to, že si nechám skákať po hlave, ale urobím opatrenia voči tým ľuďom + zistím, aké zrkadlá mi nastavujú. 

 

Keď dešifrujem, čo mi iní svojím správaním odzrkadľujú - prestanem si priťahovať ľudí, ktorí ma kritizujú, využívajú, neoceňujú...Možno si ich aj pritiahnem, ale už mi to nebude vadiť. 

 

 

Zuzi Zrkadlenie je metóda, ktorou zistíte, aké zrkadlá vám nastavujú iní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ako to pomáha vo vzťahoch? Prestanete si priťahovať ľudí, ktorí vám odrážajú odmietané vlasnosti

 

vás klamú, okrádajú, zneužívajú...ktorí robia to, čo najviac neznášate. Nedá sa pred nimi utiecť, pretože si "vás nájdu" aj na druhom konci sveta. (viem z vlastných skúseností).

 

Akoby sme v sebe nosili neviditeľný magnet, ktorý nám neznášanlivých ľudí priťahuje, nech sme kdekoľvek. 

 

Čo je tým neviditeľným, ale veľmi silným magnetom?

Sú to naše tienisté stránky, nazývané aj tiene. Tiene sú vlastnosti, ktoré niekto "onálepkoval" ako negatívne a my sme to nevedome prijali za svoje.

 

Podľa švajčiarskeho psychológa C.G Junga sú tiene všetkým tým, čím nechceme byť.

 

 

Ako sa svojich tieňov zbaviť? Jedine tak, že ich prijmeme. Potom prestanú robiť problémy a prestanú nám priťahovať ľudí, ktorí tieto tiene v kontakte s nami demonštrujú. 

 

 

 

 

 

Našími najväčšími nepriateľmi vo vzťahoch nie sú ľudia, ale naše vlastné tiene. Tiene, (nazývané aj tienisté stránky), sú vlastnosti, ktoré sa nám na sebe aj na iných nepáčia. Preto ich odmietame a snažíme sa ich zbaviť. Problém je v tom, že žiadnej vlastnosti sa zbaviť nedá. 

 

Predstavte si napr. lakomosť, manipulovanie, klamanie, okrádanie...no kto už by chcel mať vzťah s človekom, ktorý má takéto vlastnosti? Asi nikto, lenže všetky ľudské vlastnosti - teda aj tie nepríjemné - má každý. Ja, vy, vyše 7 miliárd...

 

Vlastnostiam je úplne jedno, či ich prijímame, alebo odmietame. Ideál je vnímať vlastnosti neutrálne a používať ich vedome - podľa potreby. Neutrál znamená, že každá vlastnosť má rovnako veľa dobrého, ako zlého. 

 

 

 

Prečo vadí každému z nás niečo iné?

 

Môžu za to TIENE, čiže naše tienisté stránky. 

 

Ako to funguje? 

 

Pre každého je zlá, hnusná, odporná iná vlastnosť, pretože posúdenie toho, čo je dobré a čo zlé záviselo od rodičov a prostredia, v ktorom sme vyrastali. Ak sa klamanie považovalo za niečo veľmi zlé, snažili sme sa neklamať. Lenže to nejde, pretože je to ľudská vlastnosť a nedá sa jej zbaviť. 

 

Čo teda robíme? Klameme (áno, ja, vy, vyše 7 miliárd ľudí), ale predstierame, že my neklameme. Alebo si to priznáme a veľmi dobre si zdôvodníme, prečo sme to museli urobiť. Napr. že chceme ochrániť toho druhého pred bolesťoui, alebo  že "milosrdná lož je lepšia ako krutá pravda", atď. 

 

Podľa švajčiarskeho psychológa C.G Junga sú tiene všetkým tým, čím nechceme byť.

 

Takže vlastnosti, ktoré nechceme mať sme nevedome potlačili do tieňa, teda z vedomia do podvedomia. V podvedomí sa tieto vlastnosti správajú ako magnet a priťahujú nám do života ľudí, ktorí tieto nechcené a odmietané vlastnosti demonštrujú. 

 

Ak je mojím tieňom napr. podvádzanie, vo vzťahoch sa to prejaví tak, že si pritiahnem ľudí, ktorí ma budú viac či menej podvádzať. Keby som neznášala  využívanie, tento môj tieň - Zuzana, ktorá využíva - mi pritiahne do života ľudí, ktorí ma budú využívať.

 

Ak to zbadám, zbavím sa ich, ale tým sa to aj tak neskončí. Môj tieň - "využívanie" mi pozve do života ďalších a bude to robiť dovtedy, kým si ho nepriznám a nevytiahnem ho z podvedomia späť do vedomia. 

 

Všímajte si, aké typy ľudí a s akými vlastnosťami si priťahujete vy. Títo ľudia s tými "nepríjemnými" vlastnsťami vám môžu výborne poslúžiť v tom, že vám pomôžu odhaliť tieň, ukrytý vo vašom podvedomí. Inak nemáte šancu zistiť, aké tiene tam máte. 

 

Z toho vyplýva, že naši "nepriatelia" sú pre nás nenahraditeľní, ale len vtedy, ak sa rozhodnete so svojimi tienistými stránkami pracovať. T.j. odhaliť ich a potom prijať. Paradoxne, tienisté stránky nie sú zlé, ani dobré. Sú neutrálne, ako všetkých 4 600 ľudských vlastností. 

 

Čo je cieľom zrkadlenia? 

 

1) Nájsť konkrétny tieň, ktorý vám nastavuje iný človek

2) Zneutralizovať ho - teda potrebujeme strhnúť nálepku "zlý". (Napr. podvádzanie, nie je ani dobré, ani zlé).

3) túto odmietanú vlastnosť, ktorú sme zneutralizovali vedome používať 

 

Čo sa stane, keď svoj tieň prijmete? 

 

Ľudia s tou "zlou" vlastnosťou vás prestanú svojím správaním dráždiť, alebo sa vám vytratia zo života. 

 

P.S. Metóda zrkadlenia je veľmi stará - našli sa zvitky z Mŕtveho mora, v ktorých je zmienka o Esejských zrkadlách z čias Krista. 

 

Prečo teda Zuzi Zrkadlenie? Pretože spôsob, akým hľadáme a prijímame svoje tiene, som vyvíjala vyše 20 rokov. 

 

 

 

 

Pred vyše 20 rokmi mi zrakadlenie veľmi pomohlo, keď som prežívala svoju "osobnú drámu". Vďaka zrkadleniu som sa nezrútila, ale sústredila sa na to, čo mi iní ľudia odzrkadľujú. Odvtedy som sa zrkadlenia nepustila. Práve naopak, "zabárala" som sa stále hlbšie a používam ho takmer denne. 

 

Metóda Zrkadlenia je veľmi stará. Zmienky o Esejcoch za čias Ježiša Krista sa našli ako zvitky v Mŕtvom mori. Esejci používali 9 zrkadiel a spomína to vo svojej knihe.... Greg Braden. 

 

Ja som sa o zrkadlení dozvedela od americkej autorky Shakti Gawain. Uverila som, že každý človek mi nastavuje nejaké zrkadlo, ale nevedela som to prakticky používať.

 

Prečo Zuzi Zrkadlenie?

 

Keďže som nikde nenašla postup, ako zrkadliť - začala som si ho tvoriť sama. Najskôr to bolo veľmi zložité a nie vždy som bola spokojná s výsledkom. Tým, že som to stále používala a testovala na sebe aj známych, postupne som to zjednodušovala. Za vyše 20 rokov som aplikáciu zrkadlenia zúžila do 3 jednoduchých krokov. 

 

Podvedomie

 

Zrkadlenie je spojené s vedomím aj s podvedomím človeka. Ak ma napr. niekto klame a ja nepripustím, že by som to robila aj ja, vtedy sa presúvame do podvedomej roviny. V podvedomí hľadáme to, čo mi ten "klamár" odzrkadľuje.  

 

Benefity - čo vám zrkadlenie prinesie

 

1. vnútorný kľud, pretože budete vedieť, že 

 

 

Prečo sa správanie iných zapisuje do podvedomia dieťaťa?

Do 7 rokov života sa na "podvedomé CD" zapíše najviac programov, pretože dieťa žije v hladinách polospánku a spánku. Učí sa tak, že kopíruje ostatných a nie je schopné rozlíšiť, čo mu poslúži a čo uškodí. Na vašom CD sú preto rôzne presvedčenia od rôznych ľudí, ktoré môžu sabotovať vaše vedomé túžby.

 

Začnite hľadať príčinu neúspechov najskôr v podvedomí a ušetrite si čas a zbytočné sklamania 🙂

Zrkadlenie

 

Pred vyše 20 rokmi mi zrakadlenie veľmi pomohlo, keď som prežívala svoju "osobnú drámu". Vďaka zrkadleniu som sa nezrútila, ale sústredila sa na to, čo mi iní ľudia odzrkadľujú. Odvtedy som sa zrkadlenia nepustila. Práve naopak, "zabárala" som sa stále hlbšie a používam ho takmer denne. 

 

Metóda Zrkadlenia je veľmi stará. Zmienky o Esejcoch za čias Ježiša Krista sa našli ako zvitky v Mŕtvom mori. Esejci používali 9 zrkadiel a spomína to vo svojej knihe.... Greg Braden. 

 

Ja som sa o zrkadlení dozvedela od americkej autorky Shakti Gawain. Uverila som, že každý človek mi nastavuje nejaké zrkadlo, ale nevedela som to prakticky používať.

 

Prečo Zuzi Zrkadlenie?

 

Keďže som nikde nenašla postup, ako zrkadliť - začala som si ho tvoriť sama. Najskôr to bolo veľmi zložité a nie vždy som bola spokojná s výsledkom. Tým, že som to stále používala a testovala na sebe aj známych, postupne som to zjednodušovala. Za vyše 20 rokov som aplikáciu zrkadlenia zúžila do 3 jednoduchých krokov. 

 

Podvedomie

 

Zrkadlenie je spojené s vedomím aj s podvedomím človeka. Ak ma napr. niekto klame a ja nepripustím, že by som to robila aj ja, vtedy sa presúvame do podvedomej roviny. V podvedomí hľadáme to, čo mi ten "klamár" odzrkadľuje.  

 

Benefity - čo vám zrkadlenie prinesie

 

1. vnútorný kľud, pretože budete vedieť, že 

 

 

Prečo sa správanie iných zapisuje do podvedomia dieťaťa?

Do 7 rokov života sa na "podvedomé CD" zapíše najviac programov, pretože dieťa žije v hladinách polospánku a spánku. Učí sa tak, že kopíruje ostatných a nie je schopné rozlíšiť, čo mu poslúži a čo uškodí. Na vašom CD sú preto rôzne presvedčenia od rôznych ľudí, ktoré môžu sabotovať vaše vedomé túžby.

 

Začnite hľadať príčinu neúspechov najskôr v podvedomí a ušetrite si čas a zbytočné sklamania 🙂

Konzultácia vám pomôže výrazne zlepšiť vzťahy:

pretože zistíte, aké zrkadlo vám ostatní ľudia nastavujú + čo s tým urobiť

 

  • v rodine s otcom, mamou, partnerom, deťmi...ich ľahšie dokážete prijať bez hnevu a kritizovania, pretože spoznáte princíp zrkadlenia
  • práci - budete lepšie vychádzať so šéfom a s kolegami, pretože budete vedieť, čo vám odrážajú a čo s tým urobiť
  • priateľmi - sa budete cítiť rovnocenní a nenecháte sa využívať
 

Cena: za 90 minútovú konzultáciu 148,- eur

Objednávka: 

 

- vyplňte objednávku kliknutím na tlačítko nižšie a 

 

- dohodneme si temrmín na čísle 0905 367 783, alebo mailom rihakovazuzana@gmail.com

Často kladené otázky

Aké metódy používam?

Ako a kde sa konzultuje? 

Konzultovať môžeme online a výnimočne osobne v Bratislave

Cena? 

Za 90 minútové sedenie 148,- eur

Ako sa objednať?

  • - vyplňte objednávku tu>>
  • - dohodneme si termín na čísle 0905 367 783, alebo mailom rihakovazuzana@gmail.com

Koľko konzultácií budete potrebovať?

Závisí od viacerých vecí, ale klienti zvyknú cítiť hmatateľné zmeny často hneď na 1. sedení 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?

Spýtajte sa na rihákovázuzana@gmail. com